Program

Program ramowy konferencji (31.03.2017)

830 – 930 - rejestracja uczestników – Wydział Nauk Geograficznych, Collegium Geographicum, ul. Kopcińskiego 31, Łódź (III piętro)

930 – 1130 - otwarcie konferencji/sesja I (sala 323)

1130 – 1200 - przerwa kawowa(sala 318)

1200 – 1400 - sesja IIa (sala 323)

1200 - 1400 -sesja IIb (sala 317)

1400 – 1500 - przerwa obiadowa

1500 – 1700 - sesja III / zamknięcie obrad (sala 323)

 

Sesja I (sala 323)

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Magdalena Załęczna (Uniwersytet Łódzki) - Problem niespójności orzecznictwa w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Andrzej Sztando (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Presja na przestrzeń środowiskową w ponadlokalnej perspektywie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast

Andrzej Raszkowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) - Finansowania projektów rewitalizacyjnych na przykładzie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Stanisław Sala (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - Globalizacyjne uwarunkowania rozwoju lokalnego


Sesja IIa (sala 323)

PROWADZĄCY: dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ

Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański) - Problemy statystycznego pomiaru sytuacji społecznej na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikające z czasowej charakterystyki gromadzonych danych

Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) - Niesprawność władz lokalnych w polityce przestrzennej

Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku) - Delimitacja Strefy Wpływów Demograficznych na przykładzie byłych miast wojewódzkich w Polsce

Aleksander Kuczabski (Akademia Pomorska w Słupsku) - Aktualna reforma podziału administracyjnego jako czynnik rozwoju lokalnego na Ukrainie

Michał Szymański (Uniwersytet Łódzki) - Rola archeologii w procesach rewitalizacji zabytkowych centrów małych miast woj. łódzkiego i wielkopolskiego


Sesja IIb (sala 317)

PROWADZĄCY: dr hab. Lidia Groeger, prof. UŁ

Ilona Małuszyńska, Magdalena W. Blicharska, Eliza M. Białczak, Marcin J. Małuszyński (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Znaczenie miejskich terenów zielonych w kreowaniu polityki przestrzennej miast

Ilona Małuszyńska, Anna Błaszczak, Marcin J. Małuszyński (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Kształtowanie ładu przestrzennego z zastosowaniem recyklingu tworzyw sztucznych

Leszek Kozłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - Zasoby strategiczne w cyklu rozwoju organizacji terytorialnej

Dominik Nogala (Uniwersytet Łódzki) - Aplikacje mobilne w przestrzeni miejskiej Łodzi. Ocena przedstawienia narzędzi utworzonych z inicjatywy Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego

Anna Rek (Pracownia Planowania Przestrzennego Teresa Brzozowska w Łodzi) - Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na lokalną politykę przestrzenną - studium przypadku Gminy Rzgów

 

Sesja III (sala 323)

PROWADZĄCY: dr hab. Stanisław Mordwa, prof. UŁ

Monika Pękalska (Uniwersytet Warszawski) - Potencjał terenów pokolejowych w rozwoju lokalnym

Mateusz Wawrzynak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) - O tym, czego nie widać. Postrzeganie archeologii w małych miasteczkach na przykładzie Mosiny

Ilona Małuszyńska, Klaudia Krajewska, Jakub P. Krajewski, Marcin J. Małuszyński (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) - Rewitalizacja wybranych terenów poprzemysłowych w przestrzeni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyjaznych środowisku

Bartosz Bartosiewicz (Uniwersytet Łódzki), Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Sławomir Kurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Czy proces kurczenia się dotyczy także małych miast?

Tomasz Lach (Uniwersytet Śląski) - Industrialne dziedzictwo regionu w lokalnej polityce przestrzennej (na przykładzie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza oraz Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie)

Zamknięcie obrad


Sesja Posterowa

Marta Borowska-Stefańska, Katarzyna Leśniewska-Napierała, Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki) – Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w latach 1990-2012

Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki) - Zmiany dostępności transportowej na skutek wystąpienia powodzi w województwie mazowieckim

Weronika Dragan (Uniwersytet Śląski) - Polityka lokalna wobec zespołów dawnych stacji granicznych Polski

Michał Kowalski (Uniwersytet Łódzki) - Dostępność transportowa i mobilność potencjalna - prognoza zmian w obliczu planu rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce

Mariusz Lamprecht (Uniwersytet Łódzki) - Przestrzenny wymiar starzenia się mieszkańców Łodzi (strefa wielkomiejska)

Katarzyna Leśniewska-Napierała (Uniwersytet Łódzki) - Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi

Anna Palczewska (Uniwersytet Łódzki) – Wybrane problemy powodowane brakiem elementów infrastruktury drogowej na przykładzie miasta Konstantynów Łódzki

Agnieszka Podyma (Uniwersytet Łódzki) – Wymiar społeczny programu Mia100 kamienic w Łodzi

Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki) - Dostępność transportowa i potoki ruchu - prognoza zmian w obliczu planu rozbudowy sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce


 
 
Wydział Nauk Geograficznych UŁUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego