Strona główna

 

Ważne informacje

  • konferencja jest bezpłatna,
  • najlepsze artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Space-Society-Economy, bądź innym znaczącym periodyku,
  • konferencja (wystąpienia, postery) odbywa się w języku polskim.

Organizatorzy konferencji:

  • Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, przy współpracy z:
  • Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego,

Cel konferencji

Celem III edycji konferencji „Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna” jest wymiana doświadczeń w interdyscyplinarnym zespole naukowców i ekspertów w zakresie uwarunkowań, obecnych trendów, jak i możliwości rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych. Sprawa rozwoju na poziomie lokalnym ma zdecydowanie kluczowe znaczenie w kreowaniu polityki przestrzennej. Dla jej sprawnego prowadzenia konieczne jest również integrowanie zagadnień z zakresu rozwoju gospodarczego, społecznego czy kulturowego.

Zadaniem konferencji jest pogłębienie zainicjowanej interdyscyplinarnej współpracy naukowców i ekspertów pod auspicjami Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim. Na gruncie prac konferencyjnych powstanie platforma oparta na sieci powiązań pomiędzy zaproszonymi naukowcami i ekspertami. Zapoczątkowane relacje mają stanowić również inspirację do wspólnych projektów badawczych zarówno pomiędzy przedstawicielami różnych środków naukowych, różnych dyscyplin naukowych oraz podejścia teoretycznego i praktycznego do problemów rozwoju lokalnego.

Dane kontaktowe

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego

ul. Kopcińskiego 31,
90-142, Łódź, Polska
e-mail: osrodekbadawczy@geo.uni.lodz.pl
osoby do kontaktu:
dr Szymon Wiśniewski,
dr Marta Borowska-Stefańska,
dr Katarzyna Leśniewska

Miejsce konferencji

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 31,
90-142, Łódź (Polska)

Ważne terminy

  • 15 marca 2017 r. - termin nadsyłania zgłoszeń
  • 31 marca 2017 r. - konferencja
 
 
Wydział Nauk Geograficznych UŁUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego